Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Boomziektecertificaat

Geplaatst op 18 juli 2016

Veertien BVOR-leden verspreid over Nederland hebben het certificaat om veilig zieke bomen te verwerken om verdere besmetting te voorkomen. De afgelopen jaren verspreidt de iepziekte zich dan wel minder snel, andere boomziekten die verspreidingsrisico met zich meebrengen zijn juist in opkomst. Adequate verwerking van deze boomziekten vermindert het risico op verdere verspreiding. De BVOR heeft een certificeringssysteem voor verwerkers van meerdere soorten ziek hout: het Boomziektecertificaat.

Het Boomziektecertificaat dekt vier boomziekten, namelijk de iepziekte, de kastanjebloedingsziekte, Phytophthora ramorum en Verticillium. Voorbeelden van boomsoorten die ziek worden zijn de iep, beuk, esdoorn, paardekastanje en rhododendron.

Een overzicht van bedrijven die erkende verwerker zijn voor bovenstaande boomziekten staat in het Register Boomziektecertificaat en transport iepenhout . Hierin zijn de contactpersonen en adressen te vinden.

Kwaliteitsborging Boomziektecertificaat

Gecertificeerde bedrijven worden jaarlijks door een onafhankelijke derde partij geaudit. Tijdens deze audit wordt op een aantal specifieke punten in de dagelijkse bedrijfsvoering gecontroleerd, in relatie tot de verwerking van ziek bomenhout. Onder deze punten vallen onder andere de registratie van de aan- en afvoer van de houtstromen, de manier van opslag en tijdige verwerking van stobben, stammen en snoeihout. De ‘voorwaarden voor verwerking van ziek bomenhout’ vormt bij deze controles de basis.

Certificering Boomziektes

Aan het ontvangen van een Boomziektecertificaat zijn een aantal voorwaarden verbonden, namelijk beschikken over:
– een vergunde inrichting voor de verwerking van organische reststromen;
– geschikte verwerkingsmethoden;
– kennis van (ziek) bomenhout.

Alle informatie over de procedure voor certificatie, audits en herkenning van de betreffende boomziekten staat in het document Voorwaarden en procedures verwerkers ziek bomenhout_2016

Certificaat transport iepenhout

Voor partijen die iepenhout uitsluitend transporteren (en niet verwerken) heeft de BVOR het Certificaat voor het transport van (ziek) iepenhout ontwikkeld. De gecertificeerde bedrijven zijn daarmee erkend iepentransporteur. Het transportcertificaat is in het leven geroepen om de risico’s te minimaliseren die samenhangen met het vervoer en de verwerking van (ziek) iepenhout dat bij een erkende verwerker is aangeleverd, maar nog niet onschadelijk is gemaakt. Alle informatie over de procedure voor certificatie en audits staat in het document Voorwaarden transporteurs ziek iepenhout_2016.

Een overzicht van bedrijven die (ziek) iepenhout mogen transporteren staat in het Register Boomziektecertificaat en transport iepenhout. Hierin zijn de contactpersonen en adressen te vinden.

Wilt u zich aanmelden voor dit certificaat? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met het Verenigingsbureau van de BVOR via info@bvor.nl of via tel. (0317) 42 67 55.

banners