75% fosfaatvrijstelling voor compost officieel van kracht

Op 14 februari 2023 zijn wijzigingen van de Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen en de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in de Staatscourant gepubliceerd. Onder deze wijzigingen valt de aangepaste 75% fosfaatvrijstelling voor compost. Deze vrijstelling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.

In de toelichting op de vrijstellingen geeft de Minister het volgende aan: Het toepassen van organische stofrijke meststoffen levert meerdere voordelen op: het verbetert de bodemkwaliteit (toename organische stof en bodembiodiversiteit), het stimuleert de opslag van CO2 (in de vorm van stabiele organische stof) en het stimuleert de bovengrondse biodiversiteit van insecten en weidevogels. Daarom wordt het gebruik van organische stofrijke meststoffen gestimuleerd.’

Om gebruik te maken van de 75% P-vrijstelling geldt dat een minimale hoeveelheid van 20 kg fosfaat per hectare opgebracht moet worden van compost, al dan niet in combinatie met andere organische stofrijke meststoffen waarvoor een 25% vrijstelling geldt (champost en vaste strorijke mest). Deze minimale hoeveelheid is nodig om het gehalte organische stof in de bodem positief te kunnen beïnvloeden.

Daarnaast geldt een maximum aan de hoeveelheid compost die met een vrijstelling mag worden toegepast, al dan niet in combinatie met andere organische stofrijke meststoffen waarvoor een vrijstelling geldt. Dit maximum is bepaald op de hoeveelheid kilogrammen fosfaat die horen bij de fosfaatgebruiksnorm die van toepassing is op het perceel. Met andere woorden: gelijk aan de fosfaatgebruiksnorm behorend bij het perceel.

De fosfaatgebruiksnormen zelf worden niet gewijzigd. Het blijft dus mogelijk om meer compost op te brengen dan dit maximum. Wel moet de hoeveelheid compost boven het maximum voor 100% meegenomen worden in de berekening voor de fosfaatgebruiksnorm.

De Kamerbrief van de minister van LNV is hier te vinden: Kamerbrief over implementatie 4 maatregelen 7e actieprogramma | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.