Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

CO2-rekentool

CO2-rekentool voor de opwerking van groene reststromen

Met deze rekentool kunt u de CO2-effecten van de opwerking van groenafval en daarmee vergelijkbare reststromen berekenen. Uniek aan deze tool is dat deze niet alleen de CO2-effecten van energetisch hergebruik berekent, zoals het verbranden van houtsnippers, maar ook de CO2-effecten van materiaalhergebruik kwantificeert, bijvoorbeeld van compostproducten. Daarnaast biedt de tool de mogelijkheid om de CO2-effecten van innovatieve, bio-based producten uit groene reststromen mee te nemen in de berekening.

Uitleg gebruik CO2-tool

De rekentool is een Excel-model die hieronder te downloaden is. Let op: de tool is ontworpen voor Excel versie 2007 en nieuwer. Bij oudere versies kunnen foutmeldingen voorkomen.
Bij de rekentool hoort een handleiding. Wij adviseren u deze door te nemen voordat u met de rekentool aan de slag gaat. Tevens hoort bij de rekentool een achtergronddocument. Dit document geeft een verantwoording van de keuzes die zijn gemaakt bij de vormgeving van de tool en de daarin gebruikte formules en getallen. Beide documenten vindt u in de rechterkolom.

CO2-tool opwerking groene reststromen 1.1 – beveiligd 201408192

Gerelateerde publicaties

Naar kenniscentrum