Arbocatalogus

Arbocatalogus Afvalbranche

Sociale partners en brancheorganisaties in de afvalbranche, waaronder de BVOR, hebben de Arbocatalogus Afvalbranche opgesteld. De Arbocatalogus is openbaar beschikbaar, voor iedereen toegankelijk en heeft de vorm van een website: www.arbocatalogus-afvalbranche.nl

De Arbowet

De Arbowet vormt de basis voor de eisen die we in Nederland stellen aan veiligheid en gezondheid. De wet geeft doelvoorschriften. Het gaat om het beschermings- en veiligheidsniveau dat bedrijven moeten bieden aan werknemers, zodat zij veilig en gezond kunnen werken.

Arbocatalogus Afvalbranche

De catalogus Arbocatalogus Afvalbranche biedt maatregelen voor vele mogelijke risico’s in de afvalsector. Het is een hulpmiddel voor werkgevers en werknemers. Voor de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die bedrijven signaleren in hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zijn in de catalogus maatregelen te vinden. Met het nemen van deze of vergelijkbare maatregelen kunnen ongevallen worden voorkomen of in elk geval beperkt. De maatregelen in de Arbocatalogus Afvalbranche zijn gebaseerd op de praktijk en ervaring van werkgevers en werknemers uit de afvalbranche. Dit maakt het een goed op de praktijk aansluitende catalogus.

Composteren en vergisten

De catalogus heeft een apart hoofdstuk gewijd aan composteren en vergisten. BVOR-leden kunnen ook terecht op de uitwisselingsite van de Arbocatalogus voor aanvullende informatie.

Inspectiedienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De inspectiedienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen Arbeidsinspectie) toetst de catalogus en kijkt daarbij naar aansluiting op doelgroep, representativiteit opstellers, beschikbaarheid catalogus, voldoen aan doelvoorschriften en begrijpelijkheid.