Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Compostproducten

Compost is het stabiele, gehygiëniseerde en humusrijke eindproduct van compostering van organische reststromen. Compost bestaat uit plantaardige resten (bijvoorbeeld groenten, fruitschillen, grasmaaisel, bladeren, snoeihout) die door micro-organismen bijna tot humus zijn afgebroken. Compost is een donkerbruin tot bijna zwart kruimelig materiaal dat naar bosgrond ruikt.

Compost onderscheidt zich van vers organisch materiaal (groenresten, dierlijke mest enzovoort) doordat het gehygiëniseerd en biologisch stabiel is. Hygiënisatie doodt pathogenen en onkruidzaden waardoor deze niet langer (onbedoeld) worden verspreid. Met het oprukken van invasieve exoten, zoals de Japanse Duizendknoop, wint hygiënisatie van groenafval aan belang.

Voordelen compost

De BVOR beheert een uitgebreide database met documentatie over compost en compostproductie. Deze kunt u in het Kenniscentrum vinden.

Certificering van compostproducten

De wettelijke eisen voor de samenstelling van compost zijn vastgelegd in de Meststoffenwet. Daarnaast zijn er certificeringsschema’s voor compost, die bovenwettelijke eisen stellen gebaseerd op de specifieke wensen van marktpartijen (compostgebruikers). De bekendste schema’s zijn Keurcompost en RHP .

Composteringssystemen

Compostproductie kan binnen of buiten plaatsvinden. Compostering van groenafval vindt over het algemeen buiten plaats. Compostering van gft-afval vindt binnen in gesloten systemen plaats om geurhinder te voorkomen. Gft-compostering wordt steeds meer voorafgegaan door een vergistingsstap waarbij biogas wordt geproduceerd.

 

Gerelateerde publicaties

Naar kenniscentrum