Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Compostproducten

Compost is een organische bodemverbeteraar die rijk is aan stabiele organische stof. Het is een donkerbruin tot bijna zwart kruimelig materiaal dat naar bosgrond ruikt. Compost ontstaat wanneer micro-organismen plantaardig restmateriaal, zoals bladeren, gras, snoeihout of keukenafval, omzetten in aanwezigheid van zuurstof.
In professionele composteerinstallaties vindt dit natuurlijke proces onder gecontroleerde omstandigheden plaats. De compost die hierbij ontstaat is gehygiëniseerd, dat wil zeggen dat de plantaardige resten waarvan het gemaakt is dusdanig zijn behandeld dat eventuele onkruidzaden en pathogenen hierin zijn afgedood. Het hygiëniseren van organische reststromen wordt steeds belangrijker vanwege het oprukken van invasieve plantexoten, zoals de Japanse duizendknoop.

De BVOR beheert een uitgebreide database met documentatie over compost en compostproductie. Deze kunt u in het Kenniscentrum vinden.

Certificering van compostproducten

Voor alle compost gelden de minimale kwaliteitseisen zoals die zijn vastgelegd in de Meststoffenwet. Daarnaast zijn er certificeringsschema’s voor compost, die bovenwettelijke eisen stellen gebaseerd op de specifieke wensen van marktpartijen (compostgebruikers). De bekendste schema’s zijn Keurcompost en RHP .

Composteringssystemen

Compostproductie kan binnen of buiten plaatsvinden. Compostering van groenafval vindt over het algemeen buiten plaats. Compostering van gft-afval vindt binnen in gesloten systemen plaats om geurhinder te voorkomen. Gft-compostering wordt steeds meer voorafgegaan door een vergistingsstap waarbij biogas wordt geproduceerd.

 

Gerelateerde publicatiesNaar kenniscentrum

banners