Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Nieuws

Lachgasemissies bij koolstofopslag in landbouwbodems

24 januari 2022

In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken dat vanaf 2030 jaarlijks 0,5 Mton CO2 in minerale landbouwbodems wordt opgeslagen. Maatregelen om meer koolstof (organische stof) op te slaan kunnen echter leiden tot...

Lees meer >

Met compost steek je een spons in de grond!

20 januari 2022

Compost versterkt het waterbergend en – infiltrerend vermogen van de bodem. Uit onderzoek blijkt dat een bodem met 1 procent extra organische stof gemiddeld 7 mm (zandgrond) tot 9 mm (kleigrond) meer water kan bergen....

Lees meer >

Van Assen BV Keurcompostproducent

13 januari 2022

BVOR-lid Van Assen BV uit Kootstertille (Friesland) is sinds kort gekwalificeerd als Keurcompostproducent. Daarmee komt het aantal gecertificeerde Keurcompostlocaties uit op 61 locaties. Het keurmerk Keurcompost geeft...

Lees meer >

Uniforme wel/niet-lijst GFT steeds meer gebruikt

13 januari 2022

In 2020 is een uniforme ‘wel/niet-lijst GFT’ gepubliceerd. Doel van deze lijst is om iedereen nog beter te laten scheiden waardoor minder gft-afval verdwijnt bij het restafval en gft-afval schoner blijft. Inmiddels...

Lees meer >

Nieuw leven voor kerstbomen

16 december 2021

BVOR-lid Den Ouden mag - in samenwerking met Plennid - na de Kerst de Rotterdamse kerstbomen verwerken tot natuurlijke bodemverbeteraars en halffabricaten.  De gemeente Rotterdam had samen met de provincie Zuid-Holland...

Lees meer >

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...
  9. 65

Volg ons:

banners