Week van de Veiligheid

Veilig en gezond werken is in ieders belang, heeft altijd prioriteit en continu aandacht nodig. Daar spant de afvalbranche zich iedere dag opnieuw voor in. De branche neemt haar verantwoordelijkheid en werkt aan bewustwording, vraagt aandacht voor gemaakte afspraken en spreekt aan op de consequenties van ongewenst gedrag.

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche – waar de BVOR ook deel van uitmaakt –  organiseert sinds 2018 elk jaar in de eerste (volle) week van juni de Week van de Veiligheid. Tijdens die week zetten we veilig en gezond werken in de afvalbranche centraal. Vele organisaties verspreid over het land vragen in de week extra aandacht voor veiligheid en gezondheid. Dit doen ze met het organiseren van uiteenlopende activiteiten.

Lees het persbericht over de Week van de Veiligheid >

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.