Certificering algemeen

Certificering garandeert de kwaliteit van processen en producten. De BVOR beheert  een vijftal certificeringschema’s, namelijk:

Keurcompost

Boomziektes

Invasieve exoten

Grondproducten

CO2-verificatie groenafvalrecycling

Daarnaast houdt de BVOR zich actief bezig met duurzaamheidscertificering van biomassa.