Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Certificering algemeen

Certificering garandeert de kwaliteit van processen en producten. De BVOR beheert al een aantal jaren een drietal certificering schema’s, namelijk voor Keurcompost, voor boomziekten en voor grondproducten. Sinds september 2015 is daar ook het certificeringssysteem bijgekomen voor partijen die invasieve exoten via gecontroleerde compostering onschadelijk maken en verwerken. Daarnaast houdt de BVOR zich actief bezig met duurzaamheidscertificering van biomassa.