Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Certificering algemeen

Certificering garandeert de kwaliteit van processen en producten. De BVOR beheert al een aantal jaren een viertal certificering schema’s, namelijk voor Keurcompost, voor boomziekten, invasieve exoten en voor grondproducten. Daarnaast houdt de BVOR zich actief bezig met duurzaamheidscertificering van biomassa.