Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Certificering algemeen

Certificering garandeert de kwaliteit van processen en producten. De BVOR beheert al een aantal jaren een viertal certificering schema’s, namelijk:

Keurcompost,

boomziektes,

invasieve exoten

grondproducten.

Daarnaast houdt de BVOR zich actief bezig met duurzaamheidscertificering van biomassa.