Keurcompost

P

Voor de land- en tuinbouw vormt de bodem de belangrijkste productiefactor: een gezonde, vruchtbare bodem is essentieel voor structureel hoge gewasopbrengsten. Het organischestofgehalte van de bodem is daarbij een vaak onderschatte, maar cruciale factor. Regelmatig gebruik van Keurcompost houdt het organischestofgehalte op peil en heeft daarnaast andere agronomische voordelen.

De BVOR is samen met de Vereniging Afvalbedrijven schemabeheerder van het certificaat Keurcompost. Keurcompost is een gecertificeerd product dat wordt geproduceerd volgens strenge criteria. In de zogeheten ‘Beoordelingsrichtlijn Keurcompost’ zijn de kwaliteitseisen voor de samenstelling van Keurcompost opgenomen. Dit zorgt voor een product van hoogwaardige kwaliteit.

De belangstelling voor Keurcompost blijft jaarlijks toenemen. Inmiddels zijn ruim zestig composteerlocaties over heel Nederland gecertificeerd voor Keurcompost. Via www.keurcompost.nl kunt u een overzicht van de leveranciers vinden, de Beoordelingsrichtlijn en meer achtergrondinformatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Verenigingsbureau van de BVOR, via info@bvor.nl