Branche Vereniging Organische Reststoffen

Door organische reststromen op verantwoorde manier op te werken, worden waardevolle grondstoffen teruggewonnen en hergebruikt.

Dat is wat de leden van de BVOR – Branche Vereniging Organische Reststoffen – met elkaar bindt. Dankzij schaalgrootte, ervaring en slagkracht zijn BVOR-bedrijven in staat om uit organisch materiaal, denk aan bladeren, gras, snoeihout, groente en fruit hernieuwbare grondstoffen te produceren zoals compost, vezels en brandstoffen.
De BVOR verbindt, ondersteunt en biedt expertise.

organische
reststromen

de bio-based
keten

verwerkings-
locaties

bio-based
producten

Actueel

De gevolgen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen zijn vaak onzichtbaar en openbaren zich pas na vele jaren. Dat maakt ze lastig grijpbaar. Het is in de afvalbranche ook …

Olde Bolhaar Eco Service zet samen met Klasmann-Deilmann in op het verder verduurzamen van grondstoffen voor in substraten. In deze transitie wordt gewerkt aan optimale mengsels voor …

Het terugwinnen van stoffen zoals mangaan, zink en ijzer uit afvalstromen, is onderzocht in het TKI-project ‘Micronutriënten in de kringloop’. De BVOR was hier ook bij …

Kenniscentrum BVOR

Wij bieden toegang tot kennis over organische reststromen, compost en andere biobased producten. Wij delen onze kennis graag via publicaties, studies en cursussen.

Op onze online overzichtskaart vind je alle locaties van BVOR-leden waar organische reststromen worden verzameld en opgewerkt tot compostproducten, brandstoffen en andere biobased grondstoffen.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.