Branche Vereniging Organische Reststoffen

Door organische reststromen op verantwoorde manier op te werken, worden waardevolle grondstoffen teruggewonnen en hergebruikt.

Dat is wat de leden van de BVOR – Branche Vereniging Organische Reststoffen – met elkaar bindt. Dankzij schaalgrootte, ervaring en slagkracht zijn BVOR-bedrijven in staat om uit organisch materiaal, denk aan bladeren, gras, snoeihout, groente en fruit hernieuwbare grondstoffen te produceren zoals compost, vezels en brandstoffen.
De BVOR verbindt, ondersteunt en biedt expertise.

organische
reststromen

de bio-based
keten

verwerkings-
locaties

bio-based
producten

Actueel

Over heel Nederland verspreid is een netwerk van zo’n honderd locaties om groene reststromen op te werken tot compost en andere innovatieve producten. Deze professionele …

Morgen start de ‘Week van de invasieve exoten’ met als doel om het publiek bewust te maken en te informeren over de risico’s en gevolgen van invasieve exoten. Een …

Compost is een organische bodemverbeteraar die rijk is aan stabiele organische stof. Voldoende organische stof is de levensader van een gezonde en vruchtbare bodem. Voor grondgebruikers, of het nu …

Kenniscentrum BVOR

Wij bieden toegang tot kennis over organische reststromen, compost en andere biobased producten. Wij delen onze kennis graag via publicaties, studies en cursussen.

Op onze online overzichtskaart vind je alle locaties van BVOR-leden waar organische reststromen worden verzameld en opgewerkt tot compostproducten, brandstoffen en andere biobased grondstoffen.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.