Branche Vereniging Organische Reststoffen

Door organische reststromen op verantwoorde manier op te werken, worden waardevolle grondstoffen teruggewonnen en hergebruikt.

Dat is wat de leden van de BVOR – Branche Vereniging Organische Reststoffen – met elkaar bindt. Dankzij schaalgrootte, ervaring en slagkracht zijn BVOR-bedrijven in staat om uit organisch materiaal, denk aan bladeren, gras, snoeihout, groente en fruit hernieuwbare grondstoffen te produceren zoals compost, vezels en brandstoffen.
De BVOR verbindt, ondersteunt en biedt expertise.

organische
reststromen

de bio-based
keten

verwerkings-
locaties

bio-based
producten

Actueel

Op 6 februari 2024 organiseert de BVOR de cursus ‘Compost: weet wat u maakt! Wat iedere compostproducent over zijn product zou moeten weten’. Hierin …

Siska van Kessel is deze maand gestart als de nieuwe projectmanager compost voor zowel de BVOR als voor de Afdeling Bioconversie van de Vereniging Afvalbedrijven (VA). In deze nieuwe …

De Algemene Ledenvergadering van de BVOR heeft Ton van der Giessen per 1 januari 2024 benoemd als nieuwe voorzitter van de BVOR. Ton van der …

Kenniscentrum BVOR

Wij bieden toegang tot kennis over organische reststromen, compost en andere biobased producten. Wij delen onze kennis graag via publicaties, studies en cursussen.

Op onze online overzichtskaart vind je alle locaties van BVOR-leden waar organische reststromen worden verzameld en opgewerkt tot compostproducten, brandstoffen en andere biobased grondstoffen.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.