Kaart biomassawerven

Welkom bij de online-overzichtskaart van biomassawerven in Nederland.

Biomassawerven zijn inrichtingen waar een diversiteit aan biomassastromen, inclusief organische reststromen, wordt verzameld en op bedrijfsmatige en milieuverantwoorde wijze wordt bewerkt en verwerkt. Producten van een biomassawerf zijn onder meer biobased grondstoffen, brandstoffen en compostproducten.

Biomassawerven kenmerken zich door hun economische schaalgrootte en toegepaste systemen van kwaliteitsborging (waaronder certificering). Ze worden gereguleerd door vergunning-randvoorwaarden waarmee hinder naar de omgeving wordt voorkomen (bijvoorbeeld geur).

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.