Cursussen

Datum: 01-02-2024
Locatie: Wageningen
Als bedrijven handelingen uitvoeren met afvalstoffen, zijn daar verschillende verplichtingen aan verbonden. Zo hebben de meeste bedrijven die afvalstoffen in ontvangst nemen een maandelijkse meldplicht aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. In deze praktische cursus leren bedrijven met welke verplichtingen zij te maken hebben en hoe zij aan hun verplichtingen kunnen voldoen.
Datum: 29-02-2024
Locatie: Wageningen
Deze cursus richt zich op personen die zich in de praktijk bezighouden met het composteren van groenafval en daarmee vergelijkbare reststromen. De inhoud is aangepast aan de laatste ontwikkelingen in de markt. De cursus bevat praktijkgerichte casussen waarmee cursisten worden uitgedaagd oplossingen te vinden voor situaties zoals die zich in de dagelijkse bedrijfsvoering kunnen voordoen.
Datum: 05-03-2024
Locatie: Wageningen
Het actief aan de man brengen van uw compost wordt steeds belangrijker. Kennis van de kwaliteiten van compost is daarbij essentieel. Het gaat dan niet alleen om de samenstelling van de compost, maar bijvoorbeeld ook over de rol die compost kan spelen in een bemestingsplan en de wijze waarop compost bijdraagt aan de bodemvruchtbaarheid is daarbij van belang.
Datum: 27-02-2024
Locatie: Wageningen
Deze cursus is speciaal bedoeld voor be-/verwerkers van organische reststromen die aan de slag willen met certificering van biomassa of dat overwegen. De cursus richt zich op de certificering van vaste houtige biomassa en van biogas. Het NEN heeft hiervoor het certificeringssysteem Better Biomass ontwikkeld, dat zowel overheid als marktpartijen als maatgevend systeem beschouwen.
Datum: 07-03-2024
Locatie: Wageningen
Nieuw in 2024! Om nog succesvoller te zijn helpt een ijzersterk persoonlijk verhaal waarin je als ondernemer of manager het eigen bedrijf overtuigend neerzet. Dat kan met een heldere boodschap die toehoorders onthouden. De deelnemers krijgen handvatten voor de opbouw van een goed verhaal. Een workshop speciaal voor BVOR-leden.
Datum: 06-02-2024
Locatie: Wageningen
Nieuw in 2024! In deze cursus met als ondertitel: ‘wat iedere compostproducent over zijn product zou moeten weten’ staan de eigenschappen en kwaliteit van het product compost centraal. Doel van de cursus is om compostproducenten hier meer inzicht in te geven en ze te helpen dit beter over het voetlicht te brengen naar klanten en andere relaties.