Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Cursussen

BVOR-cursussen in 2022

27-01-2022 – Cursus ‘Biomassa-certificering Better Biomass’
03-02-2022 – Cursus ‘De praktijk van het composteren’
10-02-2022 – Cursus ‘Compost, organische stof en bodemvruchtbaarheid’
15-02-2022 – Cursus ‘Melden en registreren van afvalstoffen’

 

Cursus ‘Compost, organische stof en bodemvruchtbaarheid’

10 februari 2022

Het actief aan de man brengen van uw compost wordt steeds belangrijker.
Kennis van de kwaliteiten van compost is daarbij essentieel. Het gaat dan niet alleen om de samenstelling van de compost, maar bijvoorbeeld ook over de rol die compost kan spelen in een bemestingsplan en de wijze waarop compost bijdraagt aan de bodemvruchtbaarheid
is daarbij van belang. Meer informatie >


Cursus ‘De praktijk van het composteren’

3 februari 2022

Deze cursus richt zich op personen die zich in de praktijk bezighouden met het composteren van groenafval en daarmee vergelijkbare reststromen. De inhoud is aangepast aan de laatste ontwikkelingen in de markt. De cursus bevat praktijkgerichte casussen waarmee cursisten worden uitgedaagd oplossingen te vinden voor situaties zoals die zich in de dagelijkse bedrijfsvoering kunnen voordoen.
Meer informatie >


Cursus ‘Biomassa-certificering Better Biomass’

27 januari 2022

Deze cursus is speciaal bedoeld voor be-/verwerkers van organische reststromen die aan de slag willen met certificering van biomassa of dat overwegen. De cursus richt zich op de certificering van vaste houtige biomassa en van biogas. Het NEN heeft hiervoor het certificeringssysteem Better Biomass ontwikkeld, voorheen NTA 8080 genaamd, dat zowel overheid als marktpartijen als maatgevend systeem beschouwen.
Meer informatie >


Cursus ‘Melden en registreren van afvalstoffen’

15 februari 2022

Als bedrijven handelingen uitvoeren met afvalstoffen, zijn daar verschillende verplichtingen aan verbonden. Zo hebben de meeste bedrijven die afvalstoffen in ontvangst nemen een maandelijkse meldplicht aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. In deze praktische cursus leren bedrijven met welke verplichtingen zij te maken hebben en hoe zij aan hun verplichtingen kunnen voldoen.
Meer informatie >