Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Cursussen

De BVOR organiseert de volgende cursussen:

Cursus ‘Compost, organische stof en bodemvruchtbaarheid’ 7-3-2019

Het actief aan de man brengen van uw compost wordt steeds belangrijker.
Kennis van de kwaliteiten van compost is daarbij essentieel. Het gaat dan niet alleen om de
samenstelling van de compost, maar bijvoorbeeld ook over de rol die compost kan spelen in een
bemestingsplan. Ook de wijze waarop compost bijdraagt aan de bodemvruchtbaarheid
is daarbij van belang.
Meer informatie >

---

Cursus ‘De praktijk van het composteren’ 29-1-2019

Deze cursus richt zich op personen die zich in de praktijk bezighouden met het composteren van groenafval en daarmee vergelijkbare reststromen. De inhoud is aangepast aan de laatste ontwikkelingen in de markt. De cursus bevat praktijkgerichte casussen waarmee cursisten worden uitgedaagd oplossingen te vinden voor situaties zoals die zich in de dagelijkse bedrijfsvoering kunnen voordoen.
Meer informatie >

---

Cursus Biomassa-certificering NTA8080 14-2-2019

Deze cursus is speciaal bedoeld voor be-/verwerkers van organische reststromen die aan de slag willen met certificering van biomassa, of dat overwegen. De cursus richt zich op de certificering van vaste houtige biomassa en van biogas. Het NEN heeft hiervoor het certificeringssysteem NTA8080 ontwikkeld, dat door zowel overheid als marktpartijen als maatgevend systeem wordt beschouwd.
Meer informatie >

---

Cursus ‘Melden en registreren van afvalstoffen’ 5-2-2018

Als bedrijven handelingen uitvoeren met afvalstoffen, zijn daar verschillende verplichtingen aan verbonden. Zo hebben de meeste bedrijven die afvalstoffen in ontvangst nemen een maandelijkse meldplicht aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. In deze praktische cursus leren bedrijven met welke verplichtingen zij te maken hebben en hoe zij aan hun verplichtingen kunnen voldoen.
Meer informatie >

---

Kennismiddag Boomziektes en invasieve exoten

Houders van het certificaat Boomziektes en het certificaat Invasieve exoten zijn verplicht om iedere twee jaar deze middag bij te wonen om hun kennis op peil te houden. In 2019 vindt er weer een middag plaats. T.z.t. ontvangen certificatenhouders een uitnodiging voor de middag. Meer weten? Mail Anneleen Rotering, via rotering@bvor.nl 

---