Grondproducten

Certificering grondproducten onder BRL9335, protocol 4

De BVOR is voor BVOR-leden clusterbeheerder voor deze samengestelde grondproducten: protocol 4 van de BRL 9335 Grond. De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) heeft dit protocol in beheer.
Gecertificeerde bedrijven werken volgens een bepaalde kwaliteitsstandaard om deze samengestelde grondproducten te maken. De producten worden periodiek gekeurd.

Downloads