Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Grondproducten

Certificering grondproducten protocol 4, BRL9335

Veel composteerinrichtingen hebben niet alleen compost als eindproduct, maar maken ook speciale mengsels van grond en compost die vermarkt worden als bijvoorbeeld bomenzand en tuingrond.

Inlichtingen over certificering van grondproducten, bel of mail met het BVOR-verenigingsbureau: info@bvor.nl of tel. via (0317) 42 67 55,

De BVOR heeft een certificeringsregeling voor samengestelde grondproducten laten opstellen: protocol 4 van de BRL9335 grond. Dit protocol wordt beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB).

Lees op deze pagina meer over certificering, BVOR-cluster, toelatingsonderzoek, periodieke keuring, voordelen in dit verband van BVOR-lidmaatschap.

Certificering

Bedrijven die volgens protocol 4 gecertificeerd zijn hoeven het eindproduct niet meer te keuren volgens het Besluit Bodemkwaliteit indien er analyserapporten bekend zijn van de ingaande producten. Ze moeten dan werken volgens een in het bedrijfshandboek vastgelegde beschrijving van het productieproces.
Bedrijven die zich willen laten certificeren moeten niet alleen bedrijfsprocessen vastleggen in het bedrijfshandboek maar hun producten worden ook onderworpen aan een toelatingsonderzoek en, na certificering, aan periodieke keuringen.

BVOR-cluster bij certificering

Bij het opstellen van het protocol is men er van uitgegaan dat bij de BVOR aangesloten bedrijven een meerwaarde hebben wat betreft kwaliteit. Daarom zijn de eisen wat betreft toelating en periodieke keuring soepeler voor BVOR-leden. Voorwaarde is wel dat de BVOR het cluster van deelnemende leden actief beheert. De BVOR verzamelt alle analyseresultaten en trekt daar conclusies uit, zorgt ervoor dat de analysefrequentie wordt gehaald, wijst producenten aan waar monsters moeten worden genomen en communiceert dit met certificerende instellingen.

Toelatingsonderzoek

Indien een bedrijf zich individueel wil laten certificeren moeten er vijf partijen product onderzocht worden volgens het Besluit bodemkwaliteit (AP04 keuring). BVOR-leden die deelnemen aan het BVOR-cluster hoeven voor toelating slechts één partij te laten keuren; alle partijen samen van de deelnemers aan het cluster worden als groep beoordeeld.

Periodieke keuring

Bedrijven die zich individueel hebben laten certificeren moeten jaarlijks een keuring laten uitvoeren aan een partij grondproduct. Bedrijven die deelnemen aan het BVOR-cluster komen eens in de drie jaar aan de beurt voor zo’n periodieke keuring.

Lidmaatschap BVOR bespaart veel!

Voor bedrijven die zich laten certificeren is het lidmaatschap van de BVOR dus voordelig. Het levert duizenden euro’s voordeel op. BVOR-leden kunnen besparen op de kosten van toelatingsonderzoek en periodieke keuring. Een reden temeer om zich aan te sluiten bij de BVOR.

Terug naar boven…

Gerelateerde publicaties

Naar kenniscentrum

banners

 

ledeninlog