Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Grondproducten

Certificering grondproducten onder BRL9335, protocol 4

Veel composteerinrichtingen hebben niet alleen compost als eindproduct, maar maken ook speciale mengsels van grond en compost die zij vermarkten als bijvoorbeeld bomenzand en tuingrond.

De BVOR heeft een certificeringsregeling voor samengestelde grondproducten laten opstellen: protocol 4 van de BRL9335 grond. De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) heeft dit protocol in beheer.

Certificering

Bedrijven die volgens de BRL 9335-4 gecertificeerd zijn hoeven het eindproduct niet meer te keuren volgens het Besluit Bodemkwaliteit wanneer er analyserapporten bekend zijn van de ingaande producten. Ze moeten dan werken volgens een in het bedrijfshandboek vastgelegde beschrijving van het productieproces.
Bedrijven die zich willen laten certificeren moeten niet alleen bedrijfsprocessen vastleggen in het bedrijfshandboek maar hun producten ook onderwerpen aan een toelatingsonderzoek en – na certificering – aan periodieke keuringen.

BVOR-cluster bij certificering

Als BVOR-lid is deelname in het BVOR-cluster mogelijk. BVOR-leden beschikken over een kwaliteitssysteem waardoor hun producten een bepaald kwaliteitsniveau heeft. Dit verhoogt het vertrouwen in het grondproduct. Daarom zijn de eisen voor toelating en periodieke keuring soepeler in het BVOR-cluster. Voorwaarde is wel dat de BVOR het cluster van deelnemende leden actief beheert. De BVOR verzamelt alle analyseresultaten en trekt daar conclusies uit. Verder zorgt de branchevereniging ervoor dat de analysefrequentie wordt gehaald, wijst producenten aan wanneer de periodieke keurig nodig is en communiceert dit met certificerende instellingen.

Toelatingsonderzoek

Indien een bedrijf zich individueel wil laten certificeren moet het vijf partijen product laten onderzoeken volgens het Besluit bodemkwaliteit (AP04 keuring). BVOR-leden die deelnemen aan het BVOR-cluster hoeven voor toelating slechts één partij te laten keuren; alle partijen samen van de deelnemers aan het cluster worden als groep beoordeeld.

Periodieke keuring

Bedrijven die zich individueel hebben laten certificeren moeten jaarlijks een keuring laten uitvoeren aan een partij grondproduct. Bedrijven die deelnemen aan het BVOR-cluster komen per productie-eenheid eens in de drie jaar aan de beurt voor zo’n periodieke keuring.

Lidmaatschap BVOR bespaart veel!

Voor bedrijven die zich laten certificeren is het lidmaatschap van de BVOR dus voordelig. Het levert duizenden euro’s voordeel op. BVOR-leden kunnen besparen op de kosten van toelatingsonderzoek en periodieke keuring. Een reden temeer om zich aan te sluiten bij de BVOR.

 

Gerelateerde publicaties

Naar kenniscentrum

banners

 

ledeninlog