Advies NVWA om verspreiding Aziatische duizendknopen tegen te gaan

Het bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft advies uitgebracht aan de minister van LNV om de mate van risico van vier soorten Aziatische duizendknopen in Nederland te bepalen en aan te geven hoe die risico’s kunnen worden beperkt. Het bureau adviseert om diverse maatregelen te treffen en te stimuleren om nieuwe vestiging en verdere verspreiding tegen te gaan van Japanse duizendknoop, Sachalinse duizendknoop, bastaardduizendknoop en Afghaanse duizendknoop.

In zijn brief concludeert BuRO dat de risico’s van de Aziatische duizendknopen hoog zijn, zowel voor biodiversiteit als voor ecosysteemdiensten, en leiden tot extra kosten voor beheer en onderhoud. BuRO geeft de minister van LNV samengevat het volgende advies:

  • neem maatregelen om hybridisering en generatieve voorplanting door middel van zaadvorming te voorkómen;
  • neem of stimuleer maatregelen om nieuwe vestiging en verdere verspreiding van de genoemde Aziatische duizendknopen of van levensvatbare delen tegen te gaan;
  • overweeg de maatregelen zodanig in te richten dat deze ook gelden voor soorten die visueel niet of nauwelijks zijn te onderscheiden van genoemde soorten, tenzij overtuigend is aangetoond dat deze ondersoorten of hybriden geen risico’s opleveren voor de Nederlandse natuur of voor andere maatschappelijke waarden;
  • draag de Japanse duizendknoop, de Sachalinse duizendknoop en de bastaardduizendknoop voor bij de Europese Commissie voor opname op de Europese Unielijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten.

In de brief wordt ook verwezen naar www.bestrijdingduizendknoop.nl waarbij onder het infoblad  het verwerken van groenafval  ook een verwijzing is naar de Erkende verwerkers van invasieve exoten >. Deze composteerders  verwerken invasieve exoten tot compost zonder dat er risico op verspreiding via deze compost bestaat.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.