Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Afdoding pathogenen en onkruiden

Geplaatst op 11 juli 2019

Een effectieve manier om pathogenen en onkruiden in organische reststromen onschadelijk te maken is door middel van compostering. Dankzij de temperatuursverhoging die tijdens het composteerproces optreedt vindt hygiënisatie plaats van het organisch materiaal.

Aad Termorshuizen Consultancy heeft in opdracht van de BVOR uitgebreid literatuuronderzoek verricht naar de procescondities (tijd-temperatuur) die nodig zijn om bepaalde plant- en humaanpathogenen en onkruiden af te doden. De resultaten zijn in deze factsheet weergegeven.

Download: 

banners