Afdoding pathogenen en onkruiden

Een effectieve manier om pathogenen en onkruiden in organische reststromen onschadelijk te maken is door middel van compostering. Dankzij de temperatuursverhoging die tijdens het composteerproces optreedt vindt hygiënisatie plaats van het organisch materiaal.

Aad Termorshuizen Consultancy heeft in opdracht van de BVOR uitgebreid literatuuronderzoek verricht naar de procescondities (tijd-temperatuur) die nodig zijn om bepaalde plant- en humaanpathogenen en onkruiden af te doden. De resultaten zijn in deze factsheet weergegeven.

Download: 

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.