Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Beantwoording Kamervragen over turfvrije potgrond

Geplaatst op 28 september 2021

De Minister van LNV, Carola Schouten, heeft Kamervragen over turfvrije potgrond beantwoord. Zij geeft onder meer aan dat veen of turf inderdaad een belangrijke grondstof is voor potgrond en de afgraving van veengebieden uiteindelijk kan zorgen voor uitputting en verdwijnen van veenlandschappen.

Minister Schouten is door de Kamer per motie opgeroepen “toe te werken naar volledig turfvrije potgrond voor particulieren en om in samenwerking met de tuinbouwsector en VNG te onderzoeken hoe en op welke termijn het gebruik van turf en turfproducten in de professionele sector voor in ieder geval de sierteelt en bij gemeenten kan worden uit gefaseerd en vervangen kan worden door alternatieven.” De minister heeft toegezegd de Kamer voor de begrotingsbehandeling van LNV te informeren over de stand van zaken.

Compost is een van de grondstoffen die in potgrond als gedeeltelijke veenvervanger gebruikt kan worden. Daarnaast zijn er andere alternatieven zoals houtvezel en kokos.

Lees ook: Potentie groencompost als gedeeltelijke veenvervanger

banners