Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Bioplastics composteerbaar?

Geplaatst op 12 december 2019

De BVOR heeft de Factsheet ‘Bioplastics: wel of niet (te) composteren?’ uitgegeven.

Bioplastics zijn populair in een tijd dat velen zich zorgen maken over zwerfafval en milieuschade. Maar kunnen bioplastics hun groene imago waarmaken? Zijn ze nu wel of niet geschikt voor compostering? Daarover bestaat de nodige onduidelijkheid. Dat hangt samen met het foutief gebruik van  verschillende termen en definities, maar ook met de  onjuiste of onvolledige claims die sommigen maken met betrekking tot de composteerbaarheid van plastics.

De factsheet zet een aantal definities op een rij en geeft vervolgens aan hoe verschillende typen bioplastics moeten worden gescheiden en verwerkt.

Factsheet Bioplastics wel of niet (te) composteren >

 

banners