Bodem in conditie

In een webinar geven Annemie Elsen van de Bodemkundige Dienst in Vlaanderen en Gera van Os van de Aeres Hogeschool in Nederland tuinders en akkerbouwers informatie over het optimaliseren van de bodemkwaliteit en daarmee het verhogen van de vruchtbaarheid van de bodem. Het organische stofgehalte speelt daarin een centrale rol. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek – onder andere door veldproeven over een periode van twintig jaar –  vertellen zij meer over de verschillende methoden om na afbraak organische stof aan te vullen. Wederom blijkt dat compost daarin een belangrijke rol speelt. Elsen en Van Os leggen uit dat compost meer effectieve organische stof levert dan gewasresten. Ook lichten ze toe dat eenmalig een grote hoop compost niet het juiste resultaat geeft, maar wel jaar na jaar compost toedienen. In dit webinar ook meer over het meten en evalueren van koolstofgehaltes.

Zie webinar Farmcafé >

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.