Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

BVOR-begunstiger M-Tech Nederland BV

Geplaatst op 15 maart 2017

M-tech Nederland BV is een praktijkgerichte en daadkrachtige organisatie voor advisering op het gebied van vergunningenmanagement, milieu-onderzoeken, managementsystemen en overige (milieu)advisering in de breedste zin des woords. M-tech Nederland BV heeft zich met name ontwikkelt en gespecialiseerd in advisering van afvalbedrijven en industriƫle bedrijven.

M-tech Nederland BV is in 2014 ontstaan uit het samengaan van SCM Milieu BV en M-touch BV en is sinds 1995 begunstiger van de BVOR en betrokken bij het wel en wee van de branche. M-tech Nederland BV heeft twee vestigingen (Roermond / Dordrecht) en voert projecten/werkzaamheden uit in heel Nederland, van Limburg tot Groningen en van Overijssel tot Noord-Holland.

M-tech Nederland BV heeft reeds meer dan twintig jaar kennis en ervaring op het gebied van advisering van zowel kleine als grootschalige (groen)recycling-/composteringsbedrijven en hieraan gelieerde bedrijven, waaronder biomassaproductiebedrijven, biomassaverbrandingsinstallaties alsmede torrefactie-, vergassings- en vergistingsinstallaties voor biomassa. Tevens is M-tech Nederland BV veelal betrokken bij innovatieve biobased-projecten in het kader van de circulaire economie.

De dienstverlening en aanpak door M-tech Nederland BV is als volgt samen te vatten: multidisciplinair, flexibel en slagvaardig! Daar waar klanten ons nodig hebben, vult M-tech Nederland BV de klant aan. Dit houdt in dat wij met de klant regelmatig afstemmen wie, wat en wanneer doet en/of wij een toegevoegde waarde kunnen hebben. De sterke punten van M-tech Nederland BV op een rij:

  • meer dan 20 jaar kennis en ervaring op het gebied van vergunningenmanagement/ (milieu)advisering voor afvalbedrijven en bedrijven in de industriĆ«le sector;
  • uitvoering van milieu-onderzoeken (o.a. geluid, luchtkwaliteit, geur, externe veiligheid, brandveiligheid, stikstofdepositie) in eigen beheer, dus korte lijnen en snelle oplevering;
  • slagvaardige en flexibel inzetbare organisatie;
  • no-nonsense specialisten met een duidelijke en heldere aanpak;
  • integrale en multidisciplinaire aanpak, met inzet van verschillende specialismen;
  • creatieve en indien nodig een onconventionele werkwijze;
  • enthousiaste medewerkers, met als kenmerken deskundig, flexibel, slagvaardig en praktijkgericht;
  • resultaatgericht met als uitgangspunt: de toekomst van de klant.

Binnen de (afval)recyclingsector heeft M-tech Nederland BV inmiddels vele tevreden klanten door heel Nederland, waaronder vele BVOR-leden. M-tech Nederland BV vertaalt de beoogde bedrijfsstrategie van (afval)recyclingbedrijven naar rechten (vergunningen c.q. Licence to Operate) waarbij de grenzen van wat maximaal mogelijk is opgezocht worden, en managementsystemen (o.a. ISO 9001, ISO 14001, VCA, Keurcompost, BRL 7000, BRL 7500, BRL 9335) zodat bedrijven zekerheid en flexibiliteit hebben en dit ook gewaarborgd is naar de toekomst toe.

Voor meer informatie over M-tech Nederland BV en/of onze advieswerkzaamheden kunt u kijken op onze website www.m-tech-nederland.nl, een bericht sturen naar info@m-tech-nederland.nl of telefonisch contact met ons opnemen via (0475) 42 01 91.

Dit artikel maakt is het tweede deel van een serie waarin de BVOR-begunstigers zich voorstellen.
Deel 1: Precia-molen

 

banners