Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

BVOR gastspreker bij ZLTO bijeenkomst ‘Bodem en kringloop’

Geplaatst op 9 maart 2023

Op 1 maart jl. vond in Colijnsplaat de door ZLTO georganiseerde bijeenkomst ‘Bodem en kringloop’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst stond het gebruik van organische meststoffen binnen de agrarische bedrijfsvoering centraal.

Jan Roefs, directeur van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding, gaf in zijn inleiding een overzicht van de actuele stand van zaken op de mestmarkt en van actuele ontwikkelingen in het mestbeleid. Aansluitend vertelde Arjen Brinkmann, directeur BVOR, over de mogelijkheden van compost als stabiele en veilige bron van organische stof. De derde spreker, Johan Brouwers, vertelde over het initiatief Biogas Hulst/Terneuzen.

Onder de aanwezige akkerbouwers en melkveehouders was veel belangstelling voor compost, in het bijzonder de meerwaarde van Keurcompost en de 75 % fosfaatvrijstelling die vanaf 1 januari van dit jaar geldt voor compost.

banners