Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

BVOR met stand bij Plant- en Bodemgezondheidsdag

Geplaatst op 6 september 2022

De BVOR bemenst samen met Marie Wesselink van WUR Open Teelten een stand tijdens de Plant- en Bodemgezondheidsdag in Valthermond met als thema organische stof en compost. De centrale boodschap voor akkerbouwers: zoek evenwicht tussen voeden van gewas en voeden van bodem. Compost speelt daarbij een centrale rol.

Tijdens deze kennisdag krijgen akkerbouwers, adviseurs en andere geïnteresseerden een rondgang op het proefveld van PPS. Aan bod komen het bouwplan, de rassenkeuze, de bemesting, de bodem en de gerichte bestrijding.

Naar een robuust en rendabel teeltsysteem

Onderzoekers en partners – waaronder de BVOR – van de PPS Akkerbouw op Zand en PPS Beter Bodembeheer nemen de bezoekers mee in de afwegingen die zij maken. Gezamenlijk hebben zij één doel: een robuust en rendabel teeltsysteem. Knelpunten én kansen komen aan bod.  Wageningen University & Research en BO Akkerbouw hebben deze dag samen georganiseerd.

 

banners