BVOR ondertekent Europees S.O.S.: Save Organics in Soil

Met de ondertekening door BVOR-voorzitter Philip Smits van het manifest ‘Save Organics in Soil’ schaart de brancheorganisatie zich achter het initiatief van ECN (European Compost Network) en de Italiaanse compostorganisatie CIC. Het doel van de actie is om op Europees niveau aandacht te vragen voor het belang van organische stof in de bodem. Verder willen de organisaties beleidsmakers aanzetten tot het ontwikkelen van duurzame, klimaatbestendige bodembeheermaatregelen. Dit is nodig omdat in grote delen van Europa de kwaliteit van (landbouw)bodems onder druk staat. Hierdoor vermindert de bodemvruchtbaarheid. Bovendien blijven mogelijkheden onbenut om bodems bij te laten dragen aan CO2-emissiereductie, namelijk door het structureel verhogen van organische stofgehalten in bodems.

Meer informatie >

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.