BVOR ondertekent Grondstoffenakkoord

180 Partijen, waaronder de BVOR, hebben gisteravond het Nationaal Grondstoffenakkoord getekend. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Namens het kabinet tekenden staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken).

Het Nationaal Grondstoffenakkoord bouwt voort op het in september gepresenteerde plan van het kabinet voor de omslag naar een circulaire economie. De ondertekenaars gaan nu concrete plannen maken om de omslag naar een circulaire economie te bespoedigen. Binnen een half jaar worden op de onderwerpen biomassa, voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen concrete plannen vastgesteld. Daarin komt te staan welke stappen worden gezet voor een volledig circulaire economie in 2050.

Verwaarding organische reststromen

Het Grondstoffenakkoord kent vier Transitieagenda’s, de BVOR zet in op de agenda voor voedsel en biomassa. Bij de BVOR staat meer en betere verwaarding van organische reststromen centraal in de strategie. Circulair gebruik van organische reststromen als biotische grondstoffen is hierbij uitgangspunt. Bij deze verwaarding zet de BVOR in op twee sporen:
– spoor 1 zijn hoogwaardige compostproducten. In vollegrondstoepassingen zijn compostproducten een essentiële leverancier van stabiele organische stof, belangrijk voor de lange termijn bodemvruchtbaarheid en koolstofvastlegging in de bodem (klimaat). In potgrondsubstraten kunnen compostproducten een biobased alternatief vormen voor fossiel veen;
– spoor 2 betreft de ontwikkeling, productie en toepassing van andere biobased producten uit organische reststromen. Dit kunnen zijn brandstoffen, materialen, chemicaliën en andere componenten hoog in de cascaderingspyramide.

Grondstoffenakkoord

 

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.