Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Compost, bokashi en ‘kleine kringloop’ vergeleken

Geplaatst op 14 juni 2021

Begin 2021 verscheen een omvangrijke studie naar het gebruik van vijftien organische bodemverbeteraars en meststoffen in de akkerbouw. Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor de  actuele discussie over de verwerkingsmethoden bokashi en ‘kleine kringloop’ naast compost. In het artikel ‘Compost, bokashi en ‘kleine kringloop’ worden de bijdragen van deze drie methoden aan het effectief organische-stofgehalte (EOS), bodemvruchtbaarheid, bodemleven en ziektewering vergeleken. Ook zijn de risico’s op nitraatuitspoeling, fysieke verontreinigingen, plantpathogenen en humaanpathogenen ingeschat.

Download:

banners