Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Compost, bokashi en kleine kringloop vergeleken

Geplaatst op 4 mei 2021

Compost is een goed gedefinieerd product met veel bekende en bewezen positieve eigenschappen. Daarentegen zijn bij bokashi en de kleine kringloop nog veel risico’s en onzekerheden. Dat blijkt duidelijk uit de deskstudie ‘Effecten van toevoer van organische stof op bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid’ . Hierin zijn 15 organische bodemverbeteraars en meststoffen voor gebruik in de akkerbouw beoordeeld, waaronder compost, bokashi en kleine kringloop. Deze producten zijn beoordeeld op hun bijdrage aan het effectief organische-stofgehalte (EOS), bodemvruchtbaarheid, bodemleven en ziektewering. Tevens zijn de risico’s op nitraatuitspoeling en verontreinigingen (plantpathogenen, humaanpathogenen en fysieke verontreinigingen) ingeschat. De studie is uitgevoerd door Aad Termorshuizen Consultancy en het Nutriënten Management Instituut (NMI), en gefinancierd door BO-Akkerbouw in het kader van het project Kringloop organische stof én bodemweerbaarheid bevorderen van Topsector Agri & Food.

Downloads:

banners