Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Compost grootste effect op stabiele koolstofvoorraad

Geplaatst op 1 juni 2021

Bodembedekkers verhogen met name het aandeel gemakkelijk afbreekbare koolstof, daarentegen verhoogt compost vooral de totale hoeveelheid koolstof in de bodem. Dat blijkt uit achtjarig onderzoek in Californië.

Het doel van het onderzoek – uitgevoerd door o.a. de United States Department of Agriculture – was om de aanvoer van koolstof te kwantificeren, en om de effecten van compost, de intensiteit van bodembedekkers en het type groenbemester (raai, mosterd) op de stabiele koolstof en makkelijk afbreekbare (labiele) koolstof te beoordelen. Dit gebeurde gedurende acht jaar van intensief bodemgebruik van twee groentegewassen in een langjarig veldonderzoek in Salinas, Californië.

De totale koolstof-input varieerde van 98 tot 280 ton/ha in acht jaar in de vijf onderzochte systemen. Na een snelle afname van de koolstofvoorraad in de bodem in jaar 1, had compost het grootste effect op de stabiele koolstofvoorraad , waardoor de gemiddelde koolstofaanvoer in de jaren 2 tot 8 met gemiddeld 9,4 ton/ha toenam, terwijl een hogere frequentie van de bodembedekkers (jaarlijks vs. vierjaarlijks) leidde tot een extra toename van 3,4 ton/ha.

Bodembedekkers hadden het grootste effect op de hoeveelheid makkelijk afbreekbare koolstof die na 8 jaar met 26% toenam. Makkelijk afbreekbare koolstof was ook goed gecorreleerd met de hoeveelheid microbiële biomassa koolstof en stikstof. Compost had het grootste effect op de totale hoeveelheid koolstof in de bodem.

Download:

banners