Compost voor optimale bodem

Accountants adviseren akkerbouwers onder andere compost te gebruiken om de bodem te optimaliseren. Afgelopen jaar hebben veel boeren schade geleden door extreme droogte. Bert Knollema, bedrijfsadviseur van accountantskantoor Accon avm,  laat in diverse media weten hoe hij de teeltverschillen in zijn werkgebied, de Veenkoloniën in Groningen en Drenthe, duidelijk kan terug voeren op de bodemkwaliteit.
Knollema raadt akkerbouwers aan om zich voor te bereiden op extremere weersomstandigheden. Daarbij vindt hij het verstandig om te investeren in bijvoorbeeld compost en drainage om de bodemkwaliteit te bevorderen.

Lees verder op website accon >

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.