Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Cursus ‘De praktijk van het composteren’

De BVOR organiseert ieder voorjaar de eendaagse cursus ‘De praktijk van het composteren’ in Wageningen.

Inhoud cursus composteren

De cursus ‘De praktijk van het composteren’ richt zich op personen die zich in de praktijk bezighouden met het composteren van groenafval en daarmee vergelijkbare reststromen. Zo wordt onder meer stilgestaan bij het composteerproces zelf: wat gebeurt er in de composthoop, welke parameters zijn belangrijk en hebben invloed op het proces. Ook gaat de cursus in op het sturen van het proces, dus aan welke ‘knoppen’ kan gedraaid worden. Daarnaast komt het ontwerp van een compostering en bijbehorende wet- en regelgeving aan bod.
De cursus bevat praktijkgerichte casussen om cursisten uit te dagen oplossingen te vinden voor situaties zoals die zich in de dagelijkse bedrijfsvoering kunnen voordoen.

Cursusleiders

Anneleen Rotering en Arjen Brinkmann geven gezamelijk de cursus ‘De praktijk van het composteren’. Rotering is beleidsmedewerker bij de BVOR en Brinkmann directeur.

Meer informatie

De volgende cursus vindt plaats in het voorjaar van 2024. De datum wordt bekend gemaakt in het najaar. U kunt een mailtje sturen naar info@bvor.nl als u automatisch bericht wilt ontvangen wanneer de datum en kosten bekend zijn.
Voor vragen of meer informatie over de cursus kunt u contact opnemen Anneleen Rotering, via 06-83 69 85 98 of rotering@bvor.nl

Gerelateerde publicaties

Naar kenniscentrum

banners