Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Cursus ‘De praktijk van het composteren’

De BVOR organiseert jaarlijks de eendaagse cursus ‘De praktijk van het composteren’ in Wageningen. De volgende cursus in januari/februari 2021.

Inhoud cursus composteren

De cursus ‘De praktijk van het composteren’ richt zich op personen die zich in de praktijk bezighouden met het composteren van groenafval en daarmee vergelijkbare reststromen.  Zo wordt onder meer stilgestaan bij de veranderde samenstelling van het te composteren materiaal wanneer deelstromen uit groenafval een andere bestemming krijgen, bijvoorbeeld houtig materiaal als biomassa voor energieproductie.
De cursus bevat praktijkgerichte casussen waarmee cursisten worden uitgedaagd oplossingen te vinden voor situaties zoals die zich in de dagelijkse bedrijfsvoering kunnen voordoen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Anneleen Rotering, via 06-83 69 85 98 of rotering@bvor.nl

 

Gerelateerde publicaties

Naar kenniscentrum

banners

 

ledeninlog