Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Cursus ‘De praktijk van het composteren’

De BVOR organiseert jaarlijks de eendaagse cursus ‘De praktijk van het composteren’ in Wageningen.

Inhoud cursus composteren

De cursus ‘De praktijk van het composteren’ richt zich op personen die zich in de praktijk bezighouden met het composteren van groenafval en daarmee vergelijkbare reststromen. Zo wordt onder meer stilgestaan bij het composteerproces zelf: wat gebeurt er in de composthoop, welke parameters zijn belangrijk en hebben invloed op het proces. Ook gaat de cursus in op het sturen van het proces, dus aan welke ‘knoppen’ kan gedraaid worden. Daarnaast komt het ontwerp van een compostering en bijbehorende wet- en regelgeving aan bod.
De cursus bevat praktijkgerichte casussen om cursisten uit te dagen oplossingen te vinden voor situaties zoals die zich in de dagelijkse bedrijfsvoering kunnen voordoen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met cursusleider Anneleen Rotering, via 06-83 69 85 98 of rotering@bvor.nl Zij verzorgt sinds 2012 deze cursus.

Meer informatie en inschrijven

De volgende cursus vindt naar verwachting plaats in januari/februari 2022. U kunt via info@bvor.nl laten weten als u geïnteresseerd bent in een cursus en u alvast vrijblijvend op de wachtlijst laten plaatsen.
Voor meer informatie over de cursus zelf kunt u contact opnemen met Anneleen Rotering, rotering@bvor.nl of 06-83 69 85 98

Gerelateerde publicaties

Naar kenniscentrum

banners