Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Cursus ‘De praktijk van het composteren’

De BVOR organiseert jaarlijks de eendaagse cursus ‘De praktijk van het composteren’ in Wageningen. De volgende cursus vindt plaats in het voorjaar van 2020.

Inhoud cursus composteren

De cursus ‘De praktijk van het composteren’ richt zich op personen die zich in de praktijk bezighouden met het composteren van groenafval en daarmee vergelijkbare reststromen.  Zo wordt onder meer stilgestaan bij de veranderde samenstelling van het te composteren materiaal wanneer deelstromen uit groenafval een andere bestemming krijgen, bijvoorbeeld houtig materiaal als biomassa voor energieproductie.
De cursus bevat praktijkgerichte casussen waarmee cursisten worden uitgedaagd oplossingen te vinden voor situaties zoals die zich in de dagelijkse bedrijfsvoering kunnen voordoen.

Cursusleiders

Anneleen Rotering en Roeland Farjon geven de praktijkgerichte cursus. Anneleen Rotering is beleidsmedewerker bij de BVOR. Zij neemt in de cursus onder meer het composteerproces zelf en de beleidsmatige randvoorwaarden voor composteerbedrijven voor haar rekening. Roeland Farjon was voorheen bedrijfsleider Compostering en Grondbank bij een groencomposteerder en docent bij AOC De Groene Welle in Zwolle. Daarmee is hij zeer goed in staat de praktijkkant voor het voetlicht te brengen.

Meer informatie en inschrijven

Datum: voorjaar 2020
Locatie: BVOR, Bronland 12-B, 6708 WH Wageningen
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Anneleen Rotering, via 06-83 69 85 98 of rotering@bvor.nl

 

Gerelateerde publicaties

Naar kenniscentrum

banners

 

ledeninlog