Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

De biologische landbouw in Vlaanderen

Geplaatst op 25 november 2021

NOBL (Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw & Voeding) heeft de 6de editie uitgegeven van ‘De Biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2019-2020’. Hierin is alle  informatie gebundeld over Vlaams onderzoek relevant voor de biologische landbouw en voedingssector. Een van de hoofdstukken is gewijd aan het Europese interregionale samenwerkingsproject Soilcom (pg. 42) gericht op het verbeteren van de bodemkwaliteit door kennisontwikkeling en kennisdeling over de toepassing van specifieke composten.

Het Soilcom-project wil meer kwalitatieve, op maat gemaakte compost kunnen inzetten in de Noordzeeregio, voor bodemverbetering in groenteteelt, sierteelt én boomkwekerij. Het vertrouwen van de  telers in composttoepassing wordt gestimuleerd door advies te geven aan de composteerbedrijven, gericht de kwaliteit van de ontwikkelde composten te meten en te matchen aan het beoogde gebruik gerelateerd aan bodem en teeltsysteem. De meerwaarde van composttoepassing voor gewas en bodemkwaliteit, onder andere in het kader van klimaatverandering, wordt via veld- en  potproeven bij de onderzoeksinstellingen en telers opgevolgd. Ten slotte zullen ook aanbevelingen voor beleid en certificering op Europees niveau geformuleerd worden.

Naar download publicatie ‘De biologische landbouw in Vlaanderen’ >

Eerdere berichten over de Nederlandse Soilcomprojecten:

Delphy toont kwekers compostproeven >

Bezoek aan compostdemo’s Soilcom >

De foto bij dit bericht is een uitsnede van de cover van de publicatie ‘De biologische landbouw in Vlaanderen’

banners