Delphy toont kwekers compostproeven

Onlangs heeft advies- en onderzoeksorganisatie Delphy een open dag georganiseerd op Onderzoekskwekerij Boomkwekerij en Vasteplantenteelt. Daar is volop aandacht besteed aan de Soilcom demoproeven in de vollegrond en containerteelt. Er zijn ruim 120 bezoekers geweest.

Bij het demoveld van Buxus zijn 2 jaar achter elkaar diverse soorten compost tussen de planten gestrooid. Op de open dag zijn de resultaten getoond. De groei van de verschillende veldjes was voor de bezoekers goed zichtbaar. Er zijn analyses toegelicht op het gebied van mineralen en bodemleven.

De Bodemcheck analyses (begin augustus genomen) van de verschillende veldjes gaven duidelijke verschillen in plant beschikbare mineralen. Bij de met compost behandelde veldjes bleek ruim voldoende stikstof beschikbaar voor de plant, in hoeveelheid ongeveer het dubbele van onbehandeld. Verder bleek de plant beschikbare fosfaat en vooral kalium en calcium fors toegenomen. Dit zonder dat er aanvullend bemesting is toegepast. Verder veroorzaakte de compost een lichte pH stijging van de grond. De stijging van de EC van de grond was beperkt, ook bij gebruik van GFT-compost. De bezoekers waren geïnteresseerd maar zoeken nog naar een goede toepassing van compost tussen de planten.

Van verschillende veldjes is met de Bodemlevenmonitor (PLFA-analyse) de mate van bodemleven gepresenteerd met cijfers. De veldjes met compost bleken een duidelijk grotere hoeveelheid bodemleven op het gebied van schimmels te bevatten.

In de containerteelt is het demo-experiment toegelicht met RHP-compost als veenvervanger door potgrond. Bij Hydrangea paniculata en Juniperus chinensis ‘Stricta’ zijn wat extreme doseringen toegepast om te kijken wat voor effect compost bij deze gewassen heeft bij de teelt buiten op het containerveld. Er is gewerkt met 20% en 40% compost, toegevoegd aan een standaard venige potgrond. Compost is binnen het kwaliteitssysteem van RHP gelimiteerd tot maximaal 20%. Alle behandelingen zijn op dezelfde manier bemest met gecoate meststof. Op de open middag waren maar beperkte verschillen in groei en kleur zichtbaar. De bezoekers zagen bij de toepassing van compost bij Juniperus een prima wortelstelsel. De meningen waren verdeeld over het extra gewicht van de potkluiten bij toepassing van compost. In de verwerking van de planten is het een nadeel. Op diverse exportmarkten wordt een wat zwaarder kluit als een voordeel gezien. De bezoekers zagen wel mogelijkheden voor toepassing van compost in potgrond bij de buitenteelt van gewassen met een sterke wortel en enige zouttolerantie. Dit vooral in combinatie met lichte en luchtige veenvervangende materialen zoals kokos, bark en houtvezel. Voordeel van compost is ook de gunstige prijs ten opzichte van de andere grondstoffen en de redelijke lokale productie met geen lange overzeese transportafstanden. In de toekomst zal een meer gewasspecifieke benadering wat betreft de toepassing van compost in combinatie met andere veenvervangers noodzakelijk zijn. Meer sturing en aanpassing van de watergift en bemesting ten opzichte van potgrond met een hoog percentage veen komt daarbij zeker aan de orde.

In het Europese interregionale samenwerkingsproject Soilcom werken verschillende universiteiten, proefcentra, agroadviesbureaus en vertegenwoordigers van de compostindustrie uit de Noordzeeregio (Denemarken, Duitsland, Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk) samen aan het verbeteren van de bodemkwaliteit door kennisontwikkeling en kennisdeling over de toepassing van specifieke composten. Voor Nederland zijn dat Delphy in samenwerking met Hessel Marketing en Smeets Agro Consultancy. Het project wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door de Europese Unie vanuit het Interreg North Sea Region Program.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.