Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Eisen aan compost worden hoger

Geplaatst op 4 mei 2020

In de plannen voor kringlooplandbouw speelt het gebruik van organische bodemverbeteraars een belangrijke rol, schrijft Nieuwe Oogst. Het blad interviewde Arjen Brinkmann, directeur BVOR, over de aandacht die compost krijgt in de visies voor kringlooplandbouw. De BVOR is blij met de aandacht voor de producten van hun leden, maar waakt voor al te hoge verwachtingen. Tevens maakt de organisatie zich hard voor kwaliteitsverbetering.
Lees het artikel in Nieuwe Oogst >

banners