Evelien Vervoort versterkt tijdelijk BVOR-Verenigingsbureau

Evelien Vervoort vervangt beleidsmedewerker Anneleen Rotering tijdens haar zwangerschapsverlof op het BVOR-Verenigingsbureau in Wageningen. Zij is gedetacheerd vanuit Stantec. Stantec is een wereldwijd ingenieursbureau met kantoren in Delft en Arnhem. Vervoort valt onder het team ‘waste and resources’.

Vervoort werkte onder andere met groot plezier aan het project ‘(bijna) zero waste Utrecht’. Ze vertelt: “Om de groei van de stad te faciliteren wil de stad verdichten in plaats van uitbreiden. Een kwalitatief hoogwaardige buitenruimte is hierbij van essentieel belang. Maar wat doe je met het afval van zoveel mensen op een klein oppervlak en zonder zwaar verkeer in de straten die dagelijks de ondergrondse containers legen? Voor mij heel uitdagend om hierin mee te denken.” Ook op het kantoor in Arnhem is Vervoort verantwoordelijk voor ‘Zero waste kantoor’: “We kijken hierbij kritisch naar inkoopbeleid, scheiden van afval en communiceren hierover naar collega’s.”

Een aantal leden maakte al kennis met Evelien Vervoort tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 juni jl. in Hengelo. Inmiddels is zij gestart op het BVOR-Verenigingsbureau in Wageningen.

Evelien Vervoort is bereikbaar via vervoort@bvor.nl en via het mobiele nummer van Anneleen Rotering, namelijk: 06-83 69 85 98.

 

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.