Factsheet Knolcyperus

De BVOR heeft een nieuwe Factsheet uitgegeven ‘Knolcyperus: veilig te verwerken met gecontroleerde compostering.’  De knolcyperus is een hardnekkig onkruid dat in land- en tuinbouwgewassen grote schade kan veroorzaken. Het is een lastig te bestrijden plant die zich snel vermeerdert. Steeds meer landbouwpercelen zijn inmiddels besmet. Knolcyperus op landbouwpercelen moet volgens de Plantenziektenwet worden vernietigd. Voor landbouwpercelen zijn er duidelijke regels, maar het onkruid komt ook daarbuiten terecht, bijvoorbeeld op aangrenzende bermen. Wanneer de knolcyperus tussen het groenafval terecht is gekomen kan dit – mits het professioneel gebeurt – veilig worden gecomposteerd. Meer over de knolcyperus zelf, de regelgeving en de verwerking van de restanten in deze factsheet.

Download:

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.