Gebruik ruimte mestboekhouding 2019 voor compost

Van de fosfaat in compost telt maar 50 procent mee in de mestboekhouding en van de stikstof 10 procent. Dus mocht u ruimte over hebben in 2019 dan is compost een goede keuze om te gebruiken. Compost mag u het gehele jaar uitrijden.

De niet-gebruikte ruimte in de mestboekhouding bent u definitief kwijt wanneer de mestbonnen niet verwerkt zijn voor 31 december. Mocht u juist teveel compost hebben aangevoerd dan kunt u dit verrekenen met het nieuwe boekjaar.

Verhogen effectieve organische stof

Met compost verhoogt u de effectieve organische stof van uw bodem. Organische stof is onder andere belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid omdat het essentiële hoofd- en sporenelementen bevat die de vitaliteit en voedingswaarde van gewassen ten goede komt. Ook verbetert organische stof het watervasthoudend vermogen van bodems. Een vuistregel is dat elke procent organische stof 6-9 mm extra vocht oplevert in de bodem. Dit is zowel belangrijk in periodes van lange droogte als in periodes van hevige neerslag. Compost is in dit opzicht superieur aan andere organische bodemverbeteraars omdat het een (hoger) gehalte effectieve organische stof bevat en daarnaast lagere gehalten aan fosfaat en stikstof. Verder stimuleert organische stof het bodemleven waardoor de weerbaarheid tegen ziekten en plagen toeneemt en minder gewasbestrijdingsmiddelen nodig zijn.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.