Gerard Kuipers in BVOR-bestuur

Gerard Kuipers (57) is met instemming van de Algemene Ledenvergadering benoemd tot nieuw bestuurslid van de BVOR. Hij is directeur van Bruins en Kwast Biomass Management in Goor sinds het bedrijf in 2017 is overgenomen door Remondis.

Kuipers werkte dertig jaar in de afval- en inzamelingsbranche waaronder lange tijd bij  Dusseldorp. Zijn loopbaan begon in het gevaarlijk afval, daarna was Kuipers regiodirecteur voor afvalinzameling en -recycling en de laatste tien jaar was hij verantwoordelijk voor het afvalstoffenmanagement en business development. Zijn vooropleidingen liggen op het gebied van chemische technologie, met als specialisatie milieutechnologie en bedrijfshygiëne.

Kuipers ziet de circulaire economie als een uitdaging en vertelt enthousiast over een voorbeeld van een dergelijke innovatieve ontwikkeling  binnen Remondis, namelijk de recycling van Nespresso-capsules. “Remondis , verzamelt de overgebleven capsules voor de Benelux en Frankrijk.  In een Joint Venture met Sortiva hebben we er een speciale recyclingslijn  voor gebouwd waar we de kunststoffractie, het aluminium en de koffie van elkaar scheiden. Alles wordt opnieuw gebruikt. Zo gaat de koffie naar de vergister van ARN in Nijmegen voor biogasproductie. Van dat biogas maken we weer methaan op aardgaskwaliteit, daar rijden de stadsbussen in Nijmegen op. De CO2 gaat naar de tuinbouwkassen en het digestaat wordt weer gecomposteerd. Het aluminium wordt ingezet in die branche, bijvoorbeeld voor de productie van motorblokken. De kwaliteit van het aluminium is zo goed, dat we op het punt staan om daar opnieuw aluminiumfolie van te maken.” Ook privé zet Kuipers zich in voor het milieu. Hij is lid van het duurzaamheidsplatform van de gemeente Tubbergen. In z’n eigen dorp is hij bestuurslid van de Stichting Duurzaam Fleringen waarmee hij in de prijzen viel bij de wedstrijd Duurzaamste Dorp van de Provincie Overijssel.

Kuipers vindt het voor elke branche belangrijk om een goed overkoepelend orgaan te hebben dat ook als spreekbuis kan dienen richting de verschillende overheden. Voor het bestuur zelf ziet hij als pluspunt dat de bestuursleden uit verschillende regio’s komen en bedrijven van klein tot groot vertegenwoordigen. Kuipers: “Ik hoop vanuit mijn achtergrond nog iets extra’s te brengen, bijvoorbeeld vanuit onze Duitse bedrijven. Zij hebben vergelijkbare issues, bijvoorbeeld op het gebied van mestwetgeving.”

Kuipers streeft naar een branche waar de kwaliteit aan de productiezijde toeneemt: “de aanvoer van materiaal is belangrijk, maar de eindproductie is ook belangrijk. Het is mooi als we die op een hoger niveau kunnen tillen, hoger op de waardepyramide. Het produceren van hoogwaardige compost is en blijft belangrijk, maar ik verwacht een toename van activiteiten op het gebied van bioraffinage. Als voorbeeld daarvan noemt hij  taxus waarmee een kankermedicijn wordt geproduceerd. “De circulaire economie is belangrijk”, vervolgt Kuipers, “daar moeten we meer mee doen dan nu. Graag draag ik een steentje bij in het gestroomlijnd krijgen van dat proces.”

Tegelijkertijd met Gerard Kuipers is Mark van Iersel toegetreden tot het BVOR-bestuur. Zij vervangen Henk Kwast en Berrie den Ouden die beiden lange tijd actief zijn geweest voor de vereniging.
Naar bestuurspagina >

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.