‘Groen strooizout’ uit bermgras

Uit het sap van bermgras is een dooimiddel ontwikkeld als duurzaam alternatief voor strooizout. Het project heeft de naam ‘Grass2Grit’ gekregen. Het initiatief komt uit de koker van de provincie Noord-Holland en wordt gesubsidieerd door de Europese Unie. In 2019 wordt er mee proefgereden op de N504 bij Alkmaar. Tauw ondersteunt en adviseert de provincie bij het project.

Het bermgras, dat van nature zout bevat, kan naast grondstof voor gladheidsbestrijding ook dienen als grondstof voor biogranulaat. Dit biogranulaat kan vervolgens verwerkt worden tot weginfrastructuren als verkeersborden, beschoeiing of paaltjes.

Met een pilotproject wil Grass2Grit laten zien dat het bermgras te gebruiken is om de weg waarlangs het groeit te onderhouden. Het gemaaide bermgras wordt verzameld, opgewerkt en geperst om grassap en grasvezels te scheiden. Beide grondstoffen worden vervolgens opgewerkt tot biobased producten die op of langs de weg gebruikt kunnen worden.

De pilotlocatie beslaat 6,2 km van de N504, een tweebaansweg bij Alkmaar. De weg is omzoomd door 12 hectare wegbermen, die circa 180 ton gemaaid gras per jaar kunnen opbrengen. Dit wordt omgezet in circa 12 m3 dooimiddel en 64 ton wegmeubilair per jaar. De biobased eindproducten worden op de N504 en langs andere provinciale wegen hergebruikt.

Bronnen en meer informatie:
Provincie Noord-Holland >
Tauw >

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.