Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Handreiking Aanbesteden groenafval en gras

Geplaatst op 18 juni 2018

Het hoogwaardig hergebruik van afval- en reststromen staat volop in de belangstelling. Eind 2017 is de Transitieagenda Biomassa & Voedsel verschenen, waarin onder meer ambities zijn verwoord met betrekking tot de hoogwaardige inzet van biotische grondstoffen in een circulaire economie. Ook beleidsambities met betrekking tot de biobased economy leiden tot een herwaardering van (met name organische) reststromen, namelijk als grondstof voor hoogwaardige biobased producten.
De handreiking ‘Innovatief aanbesteden van groenafval en gras’ heeft als doel aanbestedende diensten handvatten te geven om groenafval en deelstromen daaruit op innovatieve wijze aan te besteden, zodanig dat dit leidt tot een meer duurzame verwerking van groenafval.
Lees artikel >

banners