Handreiking Aanbesteden groenafval en gras

Het hoogwaardig hergebruik van afval- en reststromen staat volop in de belangstelling. Eind 2017 is de Transitieagenda Biomassa & Voedsel verschenen, waarin onder meer ambities zijn verwoord met betrekking tot de hoogwaardige inzet van biotische grondstoffen in een circulaire economie. Ook beleidsambities met betrekking tot de biobased economy leiden tot een herwaardering van (met name organische) reststromen, namelijk als grondstof voor hoogwaardige biobased producten.
De handreiking ‘Innovatief aanbesteden van groenafval en gras’ heeft als doel aanbestedende diensten handvatten te geven om groenafval en deelstromen daaruit op innovatieve wijze aan te besteden, zodanig dat dit leidt tot een meer duurzame verwerking van groenafval.
Lees artikel >

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.