Jaarverslag 2022 van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche gepubliceerd

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) heeft haar Jaarverslag 2022 gepubliceerd. Het afgelopen jaar heeft de stichting zich wederom ingezet om de inhoud van de Arbocatalogus Afvalbranche actueel te houden en het gebruik ervan te stimuleren. Alle inspanningen zijn erop gericht veilig en gezond werken in de afvalbranche naar een hoger plan te tillen en zo het aantal ongevallen in de branche terug te dringen.

Het werk aan de inhoud van de Arbocatalogus Afvalbranche ging in 2022 zoals altijd onverminderd door. De Arbocatalogus Afvalbranche werd op een aantal onderdelen aangevuld. Die aanvullingen hadden te maken met het minimaliseren van achteruitrijden bij afvalinzameling en met het instellen van de chauffeursstoel en gebruik van de gordel. Andere onderdelen werden aangepast: het protocol voor prikincidenten en de werkinstructie voor het veilig gebruik van de treeplank van een kraakperswagen.

Verder werd gewerkt aan het opstellen van eigen branchenormen voor de blootstelling aan stoffen. Michaël van Hulst, voorzitter van de StAA: “Werkgevers moeten hun medewerkers zoveel mogelijk beschermen tegen de gezondheidsproblemen die stoffen kunnen veroorzaken. Door gezamenlijk afspraken te maken, willen we bedrijven en organisaties daarbij helpen. De branchenormen moeten uiteindelijk ook onderdeel worden van onze arbocatalogus.”

De Leidraad Fysieke Belasting Huisvuilbeladers maakt sinds medio mei 2022 geen onderdeel meer uit van de Arbocatalogus Afvalbranche. Het is helaas niet gelukt om overeenstemming te bereiken tussen werkgevers en werknemers over de leidraad. De Nederlandse Arbeidsinspectie gebruikt de arbocatalogus voor deze onderdelen niet meer als referentiekader bij inspecties in de afvalbranche. De bedrijven en organisaties in de afvalbranche moeten eigen afspraken maken in hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Jaarcongres, Week van de Veiligheid, themabladen en cartoons

De StAA organiseerde in 2022 voor de vijfde keer de Week van de Veiligheid. Meerdere bedrijven zetten veiligheidsbewustzijn centraal als thema bij hun activiteiten. Tijdens de week, die liep van 30 mei tot 2 juni, organiseerde de StAA een webinar, waarin op een snelle manier inzicht werd gegeven in de werking en het gebruik van de arbocatalogus. Daarmee wil de StAA ook de nieuwkomers in de branche aangehaakt krijgen, zodat iedereen gebruik maakt van het mooie hulpmiddel dat de Arbocatalogus Afvalbranche is voor veilig en gezond werken in de branche. Ter gelegenheid van de jubileumeditie maakte de StAA een cartoon, die ingaat op de vijf belangrijkste oorzaken van ongevallen in de afvalbranche: beknelling, snijden, vallend voorwerp, heet voorwerp en verstappen.

In juni 2022 kon de StAA het door de coronapandemie in 2021 uitgestelde jaarcongres alsnog organiseren. Het thema was ‘Leer omgaan met Agressie en Geweld’. Een maatschappelijk probleem waarmee ook de afvalbranche steeds vaker te maken heeft. Tijdens het congres kregen de deelnemers, met name leidinggevenden en KAM-specialisten in de afvalbranche, handvatten aangereikt hoe om te gaan met agressie en geweld en hoe jezelf te beschermen.

Van 15 tot en met 17 november 2022 stond de StAA met een stand op de Vakbeurs Recycling in Gorinchem. Belangrijkste doel voor deelname aan de beurs was de bekendheid met de Arbocatalogus Afvalbranche vergroten. Met wisselende teams werden beursbezoekers geïnformeerd over wat de arbocatalogus is en hoe deze kan helpen bij veilig en gezond werken in de afvalbranche.

Verder bracht de StAA in 2022 twee themabladen met bijbehorende cartoons uit. Deze gingen over ‘Veilig werken met arbeidsmiddelen’ en over ‘Agressie en Geweld’, tevens thema van het jaarcongres.

Meer over de werkzaamheden van de stichting is te vinden in het Jaarverslag 2022.

Over de Arbocatalogus Afvalbranche

De Arbocatalogus Afvalbranche is dé standaard voor veilig en gezond werken in de sector, ontwikkeld door werkgevers-, werknemers- en brancheorganisaties. Een belangrijke taak van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) is het verbeteren en actueel houden van de arbocatalogus. Andere belangrijke taak van de StAA is het promoten van de arbocatalogus om het gebruik ervan te stimuleren.

 

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.