Firma Kamphorst uit Ermelo lid BVOR

Firma Kamphorst uit Ermelo is sinds kort lid van de BVOR. Het is een zelfstandig familiebedrijf dat ruim vijftig jaar geleden is opgericht. Aan het hoofd van deze onderneming, gespecialiseerd in grond- weg -waterbouw en loonwerk, staan de broers Jan en Leendert Kamphorst. Binnen de onderneming zijn ruim dertig medewerkers werkzaam.

Buiten de werkzaamheden in grond-weg en waterbouw is firma Kamphorst zich steeds meer aan het specialiseren in de recycling. Het bedrijf is uitgerust met een milieustraat waar de diverse afvalstromen worden ingenomen van bedrijf en particulier. Tevens neemt firma Kamphorst alle groenafval in van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Putten. Dit na een Europese aanbesteding.

Manager Bonnie Wopereis vertelt dat met de gemeente Ermelo is een concept ontwikkeld voor het leveren van grof groenafval waarbij de particuliere huishoudens het grof groenafval komen storten bij de firma Kamphorst. Door middel van een pasjessysteem wordt de relevante informatie vastgelegd waarna het grof groenafval kan worden ingeleverd. Voor de particulier vrij van kosten en voor de gemeente minder zwerfafval in bermen en bossen. Het binnengebrachte grof groenafval wordt op locatie bewerkt door het te shredderen en te zeven. Doelstelling is een hoogwaardig eindproduct te ontwikkelen, dat kan worden ingezet in de land en tuinbouw. Op dit moment bevindt het project zich in de ontwikkeling en test-fase. “Het toetreden tot de BVOR en diens expertise  zal er zeker toe bijdragen om een mooi, goed en volwaardig product te gaan leveren”, aldus Wopereis. “Waarbij de meest ideale situatie ontstaat, wanneer de aanbieders die bij ons het groenafval hebben ingeleverd vervolgens het eindproduct weer gaan gebruiken als voeding en bodemverbeteraar. De cirkel van recycling en hergebruik is dan rond. Groenafval als duurzame grondstof, wij geloven erin!”

Firma Kamphorst
Rodeschuurderwegje 26-28
3853 LS Ermelo
(0341) 55 20 25
www.firmakamphorst.nl
info@firmakamphorst.nl

 

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.