Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Kennisdocument Houtstook in Nederland

Geplaatst op 20 september 2018

RVO heeft het kennisdocument Houtstook in Nederland gepubliceerd. Het geeft een een vrij complete bundeling van actuele kennis en trends van de belangrijkste issues rond houtstoken (in Nederland). Het betreft zowel het stoken van hout door  particulieren als het gebruik van houtgestookte ketelinstallaties oor bijvoorbeeld industrie of woonwijken en gebouwen tot ca. 5 MW.
Bij de totstandkoming van dit onderzoek is een klankbordgroep betrokken met brede maatschappelijk vertegenwoordiging.

banners