Landelijke protocol omgaan met Aziatische duizendknopen

Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise hebben een landelijk toepasbaar en breed gedragen protocol ontwikkeld met een strategie om Aziatische duizendknopen te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen. Dit protocol is online beschikbaar. Een van de infobladen onder het protocol gaat specifiek over het verwerken van groenafval > waarbij ook een verwijzing is naar de Erkende verwerkers van invasieve exoten >. Deze composteerders  verwerken invasieve exoten tot compost zonder dat er risico op verspreiding via deze compost bestaat.

Aziatische duizendknopen (Falopia spp., waaronder Japanse duizendknoop) zijn zeer invasief en verspreiden zich gemakkelijk in stedelijk groen, bermen, tuinen en natuurgebieden. Dit leidt onder meer tot negatieve effecten op verkeersveiligheid, biodiversiteit, waarde van (bouw)grond en extra kosten voor bestrijding en onderhoud. Om Aziatische duizendknopen te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen is er door Stichting Probos, Aequator Groen & Ruimte en Geofoxx milieuexpertise een breed gedragen landelijk protocol opgesteld, welke in samenspraak met een brede gebruikersgroep is opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van (inter)nationale literatuur en bestaande handreikingen en protocollen. Verder hebben er twee workshops plaatsgevonden waar met 58 deelnemers praktijkervaringen zijn uitgewisseld. Ook de BVOR is betrokken geweest voor wat betreft verwerking van de resten van de exoten.

Hieruit zijn 13 losse infobladen ontwikkeld waarop een breed gebruikerspanel en een aanvullende leesgroep input heeft geleverd. Samen vormen de infobladen het ‘Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen’ welke handvatten biedt voor beheersing en het tegengaan van verspreiding van Aziatische duizendknopen.
Er worden nog enkele besteksbepalingen opgesteld voor de onderdelen maaien en grondwerk die toepasbaar zijn in aanbestedingen en contracten.

De 13 infobladen van het protocol zijn ingedeeld in: (1) algemene informatie, (2) handreikingen voor veel voorkomende werkzaamheden en (3) handreikingen voor verschillende locatietypen. Het Landelijk protocol is reeds online beschikbaar via https://bestrijdingduizendknoop.nl/protocol/.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.