Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Marktcijfers 2018

Geplaatst op 27 juni 2019

Jaarlijks onderzoekt de BVOR onder haar leden tot welke producten organische reststromen zijn opgewerkt en hoe de afzetmarkt voor deze producten eruit ziet. BVOR-leden verwerken met elkaar ongeveer 80 procent van het in Nederland vrijkomende volume groenafval en gft-afval, namelijk respectievelijk ruim 2 miljoen ton en ruim 1 miljoen ton. Door vergelijking van de gegevens met cijfers van onder meer het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) ontstaat een beeld voor de totale markt. De focus ligt hierbij op producten uit groen- en gft-afval.

Download:

banners