Meerwaarde compost onomstreden

De meerwaarde van compost voor de bodem is onomstreden. Zowel de boerenpraktijk als het onderzoek bevestigen dat. Maar er zijn twee uitdagingen: de regelgeving die een optimaal gebruik
van compost belemmert en hoge eisen aan het gehalte verontreinigingen. In dit vandaag verschenen artikel vertellen tuinbouwer Edwin Uijen en akkerbouwer Peter van der Poel over hun ervaringen met compostgebruik. Verder aandacht voor de verkennende studie ‘Fosfaatvormen in compost en andere organische meststoffen’. Een conclusie daaruit is dat fosfaat in compost voor meer dan 50 procent is gebonden aan de minerale delen van de grond, waardoor er weinig kans is op uitspoeling.

Download:

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.