Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Meerwaarde compost onomstreden

Geplaatst op 14 juni 2021

De meerwaarde van compost voor de bodem is onomstreden. Zowel de boerenpraktijk als het onderzoek bevestigen dat. Maar er zijn twee uitdagingen: de regelgeving die een optimaal gebruik
van compost belemmert en hoge eisen aan het gehalte verontreinigingen. In dit vandaag verschenen artikel vertellen tuinbouwer Edwin Uijen en akkerbouwer Peter van der Poel over hun ervaringen met compostgebruik. Verder aandacht voor de verkennende studie ‘Fosfaatvormen in compost en andere organische meststoffen’. Een conclusie daaruit is dat fosfaat in compost voor meer dan 50 procent is gebonden aan de minerale delen van de grond, waardoor er weinig kans is op uitspoeling.

Download:

banners