Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Nieuw landelijk Kennisnetwerk Invasieve Exoten

Geplaatst op 15 juni 2020

Voortaan kunnen terreinbeheerders op één plek online alle beschikbare bestrijdings- en beheersmethoden van Japanse duizendknoop vinden, namelijk op het Kennisnetwerk Invasieve Exoten > . Het is in opdracht van Vereniging Stadswerk door drie partijen, Wageningen University, Probos en Christel! opgericht. Terreinbeheerders kunnen de gevalideerde en onafhankelijke informatie gebruiken om invasieve exoten op een kostenefficiënte manier te beheersen of bestrijden.

Het Kennisnetwerk richt zich in eerste instantie op invasieve uitheemse plantensoorten, zoals Aziatische duizendknopen, reuzenberenklauw en reuzenbalsemien. Het netwerk verwijst ook naar de BVOR waarbij een groot aantal leden is gecertificeerd als ‘Erkend verwerker invasieve exoten’ > Zij verwerken invasieve exoten tot compost zonder dat er risico op verspreiding via deze compost bestaat.

De wortels van de Aziatische duizendknoop woekeren sterk en kunnen schade veroorzaken aan bouwwerken, leidingen en infrastructuur. Het sap van de reuzenberenklauw kan bij mensen brandwonden veroorzaken. Deze en andere invasie exoten komen van nature niet in Nederland voor, maar eenmaal hier verspreiden ze zich razendsnel en verdringen ze andere plantensoorten.

Meestal komen deze exoten door menselijk handelen in ons land terecht. Transport, handel en toerisme zijn de belangrijkste routes. Sommige exoten bedreigen de biodiversiteit, beschadigen de infrastructuur of verlagen de landschappelijke kwaliteit en de kwaliteit van de woonomgeving. Daarnaast kunnen ze schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.

banners