Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Nieuwe Europeese Meststoffenverordening

Geplaatst op 16 april 2019

Het Europese Parlement heeft ingestemd met het voorstel voor een nieuwe EU-Meststoffenverordening. Daarmee worden naast de minerale meststoffen binnenkort ook een groot deel van de organische meststoffen, bodemverbeteraars, substraten en biostimulanten Europees gereguleerd. De Europese Commissie geeft zo invulling aan haar ambitie om kringlopen zoveel mogelijk te sluiten en nutriƫnten te behouden.

Zo is in het voorstel opgenomen dat er vaart gezet moet worden achter de opname van struviet, verbrandingsassen en biochar als toegelaten bestanddeel voor EU-meststoffen. Deze producten bevatten onder meer fosfaat waarvan de wereldvoorraad eindig is. Door hun status als afval kunnen deze producten nu nog maar beperkt als meststof ingezet worden. Door struviet, assen en biochar op te nemen in de nieuwe EU-Meststoffenverordening blijft het fosfaat in de biologische kringloop behouden.

De Nederlandse meststoffenwet blijft daarnaast nog van kracht. Dat is ook nodig want veel meststoffen zullen buiten de kaders van de nieuwe EU-Meststoffenverordening blijven vallen. De EU-wetgeving heeft hogere eisen ten aanzien van nutriƫntengehalten, analyses en controle dan de Nederlandse meststoffenwet. De Nederlandse wetgeving heeft strengere eisen ten aanzien van zware metalen en organische verontreinigingen, maar lagere normen ten aanzien van landbouwkundige waarde en sanitatie.
Dat betekent dat er nu voor de positie van compost nog niets veranderd in de Nederlandse Meststoffenregelgeving. Wel stelt de nieuwe Europese Meststoffenverordening EU-brede eisen aan de export van compost.

banners