Normalisatietraject nu echt van start

Het normalisatietraject voor de Europese meststoffenverordening is nu echt van start gegaan. Vanwege het grote belang voor de Nederlandse compostsector heeft de BVOR een belangrijke rol genomen in het normalisatietraject. In Nederland is de BVOR voorzitter van NEN TC223, in Europees verband voorzitter van de werkgroep die de norm voor macro-verontreiniging verder moet uitwerken.

De in 2018 vastgestelde Europese meststoffenverordening stelt eisen aan meststoffen en bodemverbeteraars, waaronder compost. Wanneer een meststof of bodemverbeteraar aan deze eisen voldoet, komt deze in aanmerking voor CE-certificering en is daarmee vrij verhandelbaar binnen de Europese Unie.
Om te kunnen vaststellen of compost aan de gestelde eisen voldoet zijn eenduidige analysemethoden noodzakelijk (normen). In de meststoffenverordening zijn deze nog niet uitgewerkt. Het gaat in zijn totaliteit om 68 normen die oftewel nieuw moeten worden ontwikkeld, dan wel op basis van bestaande normen tot stand komen.

CEN, het Europese normalisatie instituut, ontwikkelt deze normen. Het heeft hiervoor via een ‘standardisation request’ een opdracht gekregen van de Europese Commissie. Voor de normontwikkeling werkt CEN samen met nationale normalisatie bureaus, zoals in Nederland het NEN. Zowel op CEN-niveau als op nationaal niveau zijn er drie commissies: Meststoffen (TC 260), Biostimulanten (TC 455) en Bodemverbeteraars en teeltsubstraten (TC 223).
De relevante normen voor compost worden ontwikkeld in (verschillende werkgroepen) onder TC 223.

De normontwikkeling is een ingewikkeld proces met een totale looptijd van circa vier jaar (tot april 2024). Veel voorbereidend werk vindt plaats vanuit de nationale normcommissies, stemmingen vinden plaats op CEN-niveau.

Voor de Nederlandse compostsector is een aantal normen kritisch. Kritisch wil in dit verband zeggen dat wanneer deze normen onvoldoende aansluiten bij de huidige operationele praktijk dit kan leiden tot ongewenste kosten. Dit zijn in ieder geval normen met betrekking tot de bepaling van macro verontreinigingen als glas en plastic, de meting van tijd-temperatuur, stabiliteit en PAKs.

 

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.