Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Ontwikkeling bemestingsadviezen

Geplaatst op 11 april 2023

Vanmiddag vond in Wageningen de startbijeenkomst plaats van het PPS BAAT project (Bemestingsadviezen Akkerbouw Toekomstgericht). Het doel van dit project is om een set van nieuwe bemestingsadviezen te ontwikkelen die de behoefte van gewas, de bodem en het aanbod van nutriënten beter in balans brengen en daarnaast bijdragen aan maatschappelijke opgaven rond waterkwaliteit, klimaat & koolstopopslag en circulariteit. In het project neemt een breed palet aan partijen deel die gelieerd zijn aan de landbouw, waaronder de BVOR. De projectleiding is in handen van Wageningen Universiteit. Het project  kent een looptijd van vier jaar.

banners