Ontwikkeling Open Bodemindex

Een bodemindex moet op een eenvoudige manier aangeven hoe de bodemkwaliteit van ieder perceel in Nederland is en hoe de gebruiker deze kan verbeteren. Uiteindelijk is verduurzaming van de bodem het doel, met als resultaat dat agrarisch ondernemers en de drinkwatervoorziening daarvan profiteren. Deze bodemindex moet een breed geaccepteerd scoringsinstrumentarium worden.
Rabobank, a.s.r. en Vitens vormen een bodemcoalitie en hebben zich als doel gesteld om in 2019 gezamenlijk een open bodemindex te laten ontwikkelen. De opdracht daartoe hebben zij verleend aan WUR, Farmhack en NMI.

De bodemindex is een getal dat de kwaliteit van de bodem weergeeft. De index is gecorrigeerd voor bodemsoort en het gebruiksdoel van de bodem. De index geeft een indicatie voor de verbetering van de bodemkwaliteit die nog mogelijk is. Daartoe is de haalbare gewenste situatie per bodemsoort bepaald door onderzoekers. Op basis van metingen en beheersmaatregelen komen de biologische, fysische en chemische indicatoren in beeld.

Dat betekent dus dat onder andere de schimmels en de aaltjes, de textuur, de nutriëntentoestand en het organische stofgehalte worden meegenomen (samen met vele andere indicatoren). Per indicator wordt de afstand tot de haalbare gewenste situatie weergegeven, bijvoorbeeld de hoeveelheid organische stof die nodig is voor een gezondere bodem. Per indicator worden aanbevelingen voor beheersmaatregelen gedaan die de score kunnen verbeteren, bijvoorbeeld meer organische stof toedienen. De verschillende indicatoren bepalen uiteindelijk de totaalscore op de bodemindex.

Meer informatie >

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.