Pilotproject met extra hoge compostgiften

De BVOR coördineert dit najaar een pilotproject waarin een groep akker- en tuinbouwers extra hoge compostgiften toepast om het organisch stofgehalte in de bodem versneld te laten toenemen.

Aan de pilot nemen verschillende Nederlandse boeren deel met verschillende teelten. Het primaire doel hiervan is het vaststellen van het effect van de hoge compostgiften op de organische stofgehalten in de bodem, op korte en langere termijn. Een tweede doel is het vaststellen van bij-effecten van de hoge compostgiften, zoals verbetering van het bodemleven, bodemstructuur, vochtvasthoudend vermogen en nutriëntenbeschikbaarheid. De hoge compostgiften van circa 150 ton per hectare worden eenmalig gegeven en vervolgens opgevolgd door andere maatregelen om de organische stofopbouw verder te stimuleren.

Deze pilot is geïnspireerd door een Oostenrijks systeem. In Oostenrijk stimuleert men boeren via een privaat systeem van koolstofcredits om actief te werken aan meer organische stofopbouw in de bodem. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor initieel hoge doseringen compost. Deze vormen een kick-start voor de opbouw van humus in de bodem.

De resultaten van de pilot in Nederland worden onder meer worden gebruikt in een breder onderzoeksprogramma dat zich richt op koolstofvastlegging in minerale landbouwbodems. Dit programma omvat een serie kennisprojecten die een consortium onder leiding van Wageningen Universiteit uitvoert. Het is onderdeel van de Klimaatagenda landbouw.

De pilot is net gestart en loopt meerdere jaren. Omdat hoge compostgiften door de meststoffenregels niet zonder meer zijn toegestaan, is voor de pilot een ontheffing van RVO gegeven.

De BVOR coördineert het pilotproject. Zij werkt hierin onder meer samen met onderzoeksbureau CLM en met Van Iersel. De gebruikte compost is van de hoogste kwaliteit (groencompost klasse A), en wordt geleverd door Van Iersel Compost. Voor de pilot is financiële ondersteuning verkregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De foto’s zijn genomen bij Uijen Tuinbouw in Herpen, op onderstaande foto Edwin Uijen die samen met zijn vrouw eigenaar is van het bedrijf . Dit bedrijf is een van de deelnemers aan het project.  Het bedrijf teelt spinazie, prei en rucola.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.